logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      plus2009
      plus2010
      plus2011
      plus2012
      plus2013
      plus2014
      plus2015
      plus2016
      plus2017
      minus2018
      plus2019
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
minusInformacje archiwalne
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
minus Transmisje z Sesji Rady Miejskiej
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
 RODO
minus Klauzula Informacyjna
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w U.M. w Szczebrzeszynie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
plus Budżet
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus Energia słoneczna
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Zarządzenia:
2018 > sierpień

Proszę wybrać zarządzenie:
» Zarządzenie 118/18 z dnia 2018-08-06
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu:"Przebudowa-modernizacja drogi gminnej 110367L w miejscowości Wielącza na odcinku od drogi gminnej 110365L do drogi 110369L"
» Zarządzenie 119/18 z dnia 2018-08-06
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu: "Modernizadcja drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka 1168 w m. Kawęczyn i działka 1063/1 Przedmieście Błonie".
» Zarządzenie 123/18 z dnia 2018-08-16
w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składnika rzeczowego majątku ruchomego
» Zarządzenie 129/18 z dnia 2018-08-28
w sprawie ogłoszenia do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, niezabudowanych przeznaczonych do spżedaży w drodze przetargowej stanowiących własność Gminy Szczebrzeszyn
» Zarządzenie 123/18 z dnia 2018-08-16
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej na stanowisko referenta ds. obsługi inwestycji gminnych w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie.
» Zarządzenie 127/18 z dnia 2018-08-23
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonanania budżetu Gminy Szczebrzeszyn, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej...
corner   corner