logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      plus2009
      plus2010
      plus2011
      plus2012
      plus2013
      plus2014
      plus2015
      plus2016
      plus2017
      minus2018
      plus2019
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
minusInformacje archiwalne
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
minus Transmisje z Sesji Rady Miejskiej
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
 RODO
minus Klauzula Informacyjna
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w U.M. w Szczebrzeszynie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
plus Budżet
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus Energia słoneczna
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Zarządzenia:
2018 > marzec

Proszę wybrać zarządzenie:
» Zarządzenie 38/18 z dnia 2018-03-02
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej stanowiących własność Gminy Szczebrzeszyn
» Zarządzenie 39/18 z dnia 2018-03-02
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczebrzeszynie
» Zarządzenie 40/18 z dnia 2018-03-05
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr dz. 1649 o pow. 2316m2 położon
» Zarządzenie 41/18 z dnia 2018-03-05
w sprawie powołania komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
» Zarządzenie 42/18 z dnia 2018-03-12
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu
» Zarządzenie 49/18 z dnia 2018-03-15
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych budynków położonych na terenie gminy Szczebrzeszyn na 2018 rok
» Zarządzenie 52/18 z dnia 2018-03-26
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa ul. Dawida w m. Szczebrzeszyn
» Zarządzenie 56/18 z dnia 2018-03-28
w sprawie powołania Komisji do ustalenia norm zużycia paliwa sprzętu p.pożarowego będącego na wyposażeniu OSP Wielącza
corner   corner