logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      plus2009
      plus2010
      plus2011
      plus2012
      plus2013
      plus2014
      plus2015
      plus2016
      plus2017
      minus2018
      plus2019
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
minusInformacje archiwalne
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
minus Transmisje z Sesji Rady Miejskiej
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
 RODO
minus Klauzula Informacyjna
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w U.M. w Szczebrzeszynie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
plus Budżet
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus Energia słoneczna
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Zarządzenia:
2018 > październik

Proszę wybrać zarządzenie:
» Zarządzenie 152/18 z dnia 2018-10-01
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres powyżej 3 lat.
» Zarządzenie 154/18 z dnia 2018-10-01
w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. "Zagospdarowanie terenu działki nr ewid. 1509 w Szczebrzeszynie na cele turystyczno-rekreacyjne"
» Zarządzenie 155/18 z dnia 2018-10-01
w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach z doradztwa zawodowego uczniów Gminy Szczebrzeszyn w ramach projektu "Rozwój kompetencji uczniów
» Zarządzenie 157/18 z dnia 2018-10-05
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Programu Współpracy Gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2019
» Zarządzenie 158/18 z dnia 2018-10-05
w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. "Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka 1168 w m. Kawęczyn i działki 1063/1 Przedmieście Błonie"
» Zarządzenie 160/18 z dnia 2018-10-10
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki 340/1 o pow. 1900m2 położonej w obrębie Kolon
» Zarządzenie 161/18 z dnia 2018-10-10
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr dz. 685/1, 685/2 o pow. 7244m2 położonej w obrębie Sz
» Zarządzenie 165/18 z dnia 2018-10-15
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu
» Zarządzenie 178/18 z dnia 2018-10-31
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres powyżej trzech lat
» Zarządzenie 177/18 z dnia 2018-10-31
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat
corner   corner