logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      plus2009
      plus2010
      plus2011
      plus2012
      plus2013
      plus2014
      minus2015
      plus2016
      plus2017
      plus2018
      plus2019
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
minusInformacje archiwalne
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
minus Transmisje z Sesji Rady Miejskiej
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
 RODO
minus Klauzula Informacyjna
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w U.M. w Szczebrzeszynie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
plus Budżet
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus Energia słoneczna
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Zarządzenia:
2015 > październik

Proszę wybrać zarządzenie:
» Zarządzenie 118/15 z dnia 2015-10-05
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
» Zarządzenie 119/15 z dnia 2015-10-05
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych …
» Zarządzenie 127/15 z dnia 2015-10-12
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Programu Współpracy Gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego...
» Zarządzenie 128/15 z dnia 2015-10-15
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat
» Zarządzenie 132/15 z dnia 2015-10-21
w sprawie zmiany zarządzenia 75/08 z dnia 09.12.2008 r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych … w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta i Gminy Szczebrzeszyn.
» Zarządzenie 135/15 z dnia 2015-10-26
w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia zadania: Odbiór, wywóz, utylizacja i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na te
» Zarządzenie 137/15 z dnia 2015-10-27
w sprawie powołania Komisji do prac związanych z oceną i wydzieleniem dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do przekazania na makulaturę lub zniszczenie.
corner   corner