logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      plus2009
      plus2010
      plus2011
      plus2012
      plus2013
      minus2014
      plus2015
      plus2016
      plus2017
      plus2018
      plus2019
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
minusInformacje archiwalne
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
minus Transmisje z Sesji Rady Miejskiej
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
 RODO
minus Klauzula Informacyjna
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w U.M. w Szczebrzeszynie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
plus Budżet
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus Energia słoneczna
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Zarządzenia:
2014 > sierpień

Proszę wybrać zarządzenie:
» Zarządzenie 107/14 z dnia 2014-08-01
w sprawie powołania komisji przetargowej: "Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie gminy Szczebrzeszyn w roku szkolnym 2014/2015".
» Zarządzenie 108/14 z dnia 2014-08-04
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formir dofinansowania zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych
» Zarządzenie 109/14 z dnia 2014-08-06
w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. "Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3210L Szczebrzeszyn-Błonie"
» Zarządzenie 110/14 z dnia 2014-08-11
w sprawie powołania komisji przetargowej do mprzeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nr 1977 położonej w obrębie geodezyjnym Przed. Błonie
» Zarządzenie 111/14 z dnia 2014-08-11
w sprawie powołania komisji przetargowej do mprzeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nr 622, 623, 624, położonej w obrębie geodezyjnym Przed. Szperówka
» Zarządzenie 112/14 z dnia 2014-08-18
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum im. Dzieci Zamojszczyzny w Bodaczowie Pani Mirosławie Jamróz
» Zarządzenie 113/14 z dnia 2014-08-18
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szczebrzeszyn, informacji o kształtowaniu się wiloletniej prognozy finansowej ... za pierwsze półrocze 2014 roku.
» Zarządzenie 114/14 z dnia 2014-08-19
w sprawie powołania Komisji przetargowej "Uczeń -twórcą przyszłości"
» Zarządzenie 114a/14 z dnia 2014-08-21
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej na stanowisko Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie.
» Zarządzenie 116/14 z dnia 2014-08-26
w sprawie zmiany zarządzenia nr 108/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r.
» Zarządzenie 117/14 z dnia 2014-08-27
w sprawie ustalenia rekrutacji i udziału w projekcie pt. "Uczeń-twórcą przyszłości".
» Zarządzenie 119/14 z dnia 2014-08-28
w sprawie wyznaczenia w szkołach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora innego nauczyciela tej szkoły do pełnienia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora w roku szkolnym 2014/2
corner   corner