logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      plus2009
      plus2010
      plus2011
      plus2012
      plus2013
      minus2014
      plus2015
      plus2016
      plus2017
      plus2018
      plus2019
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
minusInformacje archiwalne
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
minus Transmisje z Sesji Rady Miejskiej
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
 RODO
minus Klauzula Informacyjna
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w U.M. w Szczebrzeszynie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
plus Budżet
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus Energia słoneczna
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Zarządzenia:
2014 > kwiecień

Proszę wybrać zarządzenie:
» Zarządzenie 30/14 z dnia 2014-04-01
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat /Brody Duże; działki: 292, 318, 152/.
» Zarządzenie 33/14 z dnia 2014-04-03
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznego w zakresie upowszechniania kultur
» Zarządzenie 35/14 z dnia 2014-04-07
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego.
» Zarządzenie 38/14 z dnia 2014-04-11
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
» Zarządzenie 38a/14 z dnia 2014-04-11
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie na 2014 r.
» Zarządzenie 39/14 z dnia 2014-04-11
w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy.
» Zarządzenie 46/14 z dnia 2014-04-24
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Szczebrzeszyn
» Zarządzenie 47/14 z dnia 2014-04-24
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37.2014 z dnia 08.04.2014r w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa k
» Zarządzenie 48/14 z dnia 2014-04-24
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
» Zarządzenie 49/14 z dnia 2014-04-24
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie na 2014 r.
» Zarządzenie 50/14 z dnia 2014-04-24
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych …
» Zarządzenie 51/14 z dnia 2014-04-25
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2013 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczebrzeszynie.
» Zarządzenie 52/14 z dnia 2014-04-25
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2013 Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie.
» Zarządzenie 57/14 z dnia 2014-04-29
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie na 2014 r.
» Zarządzenie 55/14 z dnia 2014-04-28
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych …
corner   corner