logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      plus2009
      plus2010
      plus2011
      plus2012
      plus2013
      minus2014
      plus2015
      plus2016
      plus2017
      plus2018
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
minusInformacje archiwalne
 RODO
minus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
minus Transmisje z Sesji Rady Miejskiej
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Zakres kompetencji
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Spis telefonów w Urzędzie
minus Kontrole przeprowadzone w U.M. w Szczebrzeszynie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Budżet
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
minus Mienie komunalne
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Działalność telekomunikacyjna
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus Energia słoneczna
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Zarządzenia:
2014 > marzec

Proszę wybrać zarządzenie:
» Zarządzenie 19/14 z dnia 2014-03-04
w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2013.
» Zarządzenie 22/14 z dnia 2014-03-14
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
» Zarządzenie 23/14 z dnia 2014-03-14
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie na 2014 r.
» Zarządzenie 25/14 z dnia 2014-03-20
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zakładu Energetyki Cieplnej Szczebrzeszyn sp. z o.o. w Szczebrzeszynie w likwidacji /ZEC/, bilansu oraz rachunku zysków i strat...
» Zarządzenie 26/14 z dnia 2014-03-20
w sprawie przeksięgowania zysku za rok 2013 na zwiększenie kapitału podstawowego w Zakładzie Energetyki Cieplnej Szczebrzeszyn sp. z o.o. w likwidacji.
» Zarządzenie 27/14 z dnia 2014-03-31
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat /Przed. Błonie/.
» Zarządzenie 28/14 z dnia 2014-03-31
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie na 2014 r.
corner   corner