logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      plus2009
      plus2010
      plus2011
      plus2012
      plus2013
      minus2014
      plus2015
      plus2016
      plus2017
      plus2018
      plus2019
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
minusInformacje archiwalne
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
minus Transmisje z Sesji Rady Miejskiej
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
 RODO
minus Klauzula Informacyjna
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w U.M. w Szczebrzeszynie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
plus Budżet
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus Energia słoneczna
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Zarządzenia:
2014 > listopad

Proszę wybrać zarządzenie:
» Zarządzenie 153/14 z dnia 2014-11-03
w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Szczebrzeszyn na lata 2015-2018 wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy i Miasta Szczebrzeszyn
» Zarządzenie 160/14 z dnia 2014-11-18
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat
» Zarządzenie 165/14 z dnia 2014-11-24
w sprawie powołania Komisji przetargowej "Odbiór, wywóz, utylizacja i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Szczebr
» Zarządzenie 168/14 z dnia 2014-11-27
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Programu Współpracy Gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok
» Zarządzenie 167/14 z dnia 2014-11-27
w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. "EKO Szczebrzeszyn - ciepło w promieniach słońca" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regional
corner   corner