logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      plus2009
      plus2010
      plus2011
      plus2012
      minus2013
      plus2014
      plus2015
      plus2016
      plus2017
      plus2018
      plus2019
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
minusInformacje archiwalne
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
minus Transmisje z Sesji Rady Miejskiej
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
 RODO
minus Klauzula Informacyjna
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w U.M. w Szczebrzeszynie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
plus Budżet
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus Energia słoneczna
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Zarządzenia:
2013 > maj

Proszę wybrać zarządzenie:
» Zarządzenie 56/13 z dnia 2013-05-02
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2012 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczebrzeszynie.
» Zarządzenie 57/13 z dnia 2013-05-02
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2012 Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie.
» Zarządzenie 59/13 z dnia 2013-05-06
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 25/08 z dnia 20 maja 2008 r w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Szczebrzeszynie
» Zarządzenie 60/13 z dnia 2013-05-08
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
» Zarządzenie 61/13 z dnia 2013-05-10
w sprawie powołania komisji przetargowej /sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego Star P 244L/./.
» Zarządzenie 62/13 z dnia 2013-05-13
w sprawie powołania komisji przetargowej /sprzedaż nieruchomości nr: 746/2, 748/8, 749/2, 750/2, poł. w obrębie Przed. Szperówka/.
» Zarządzenie 63/13 z dnia 2013-05-14
w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczebrzeszyn na rok 2013 r.
» Zarządzenie 64/13 z dnia 2013-05-14
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie na rok 2013 r.
» Zarządzenie 65/13 z dnia 2013-05-20
w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych z inicjatywy Burmistrza Szczebrzeszyna dot. zadań pn. "Wyboru artysty na Dożynki 2013 r."
» Zarządzenie 66/13 z dnia 2013-05-21
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej /Brody Małe, działka nr 6/7/.
» Zarządzenie 67/13 z dnia 2013-05-21
w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej /Szczebrzeszyn, ul. Sądowa nr 1/9/.
» Zarządzenie 68/13 z dnia 2013-05-21
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej /Klemensów, działka nr 35/.
» Zarządzenie 69/13 z dnia 2013-05-21
w sprawie powołania Komisji przetargowej; nazwa zadania: "Przebudowa drogi gminnej nr 110154L w miejscowości Wielącza Kolonia od km 0+000 do km 0+780 - etap II".
» Zarządzenie 70/13 z dnia 2013-05-24
Odbiór, wywóz, utylizacja i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn od 01.07.2013 r do 31.12.2013 r.
» Zarządzenie 72/13 z dnia 2013-05-27
w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia zadania: "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań …"
» Zarządzenie 74/13 z dnia 2013-05-29
w sprawie powołania Komisji przetargowej: nazwa zadania: "Wiejski Klub Kultury w Kątach Drugich - modernizacja, remont, wyposażenie i zagospodarowanie terenu"
» Zarządzenie 75/13 z dnia 2013-05-29
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielączy.
» Zarządzenie 78/13 z dnia 2013-05-31
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej /Przed. Szperówka, działki nr: 629, 630, 631/2/.
corner   corner