logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      plus2009
      plus2010
      plus2011
      plus2012
      minus2013
      plus2014
      plus2015
      plus2016
      plus2017
      plus2018
      plus2019
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
minusInformacje archiwalne
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
minus Transmisje z Sesji Rady Miejskiej
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
 RODO
minus Klauzula Informacyjna
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w U.M. w Szczebrzeszynie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
plus Budżet
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus Energia słoneczna
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Zarządzenia:
2013 > grudzień

Proszę wybrać zarządzenie:
» Zarządzenie 181/13 z dnia 2013-12-02
w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie "Instrukcji egzekucji administracyjnej należności pienieżnych"
» Zarządzenie 182/13 z dnia 2013-12-06
w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczebrzeszyn na rok 2013.
» Zarządzenie 183/13 z dnia 2013-12-06
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie na 2013 r.
» Zarządzenie 188/13 z dnia 2013-12-12
w sprawie powołania komisji przetargowej dla zadania: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Szczebrzeszyn w roku 2014.
» Zarządzenie 189/13 z dnia 2013-12-12
w sprawie powołania komisji przetargowej /sprzedaż nieruchomości Nr: 1738, 1739, 1740, 1741 położonych w obrębie Szczebrzeszyn/.
» Zarządzenie 191/13 z dnia 2013-12-17
w sprawie powołania zespołu powypadkowego celem ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.
» Zarządzenie 192/13 z dnia 2013-12-18
w sprawie powołania stałej Komisji do oceny przydatności i przeprowadzania likwidacji składników majątku ruchomego znajdujących się w ewidencji Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.
» Zarządzenie 194/13 z dnia 2013-12-27
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych …
corner   corner