logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      plus2009
      plus2010
      minus2011
      plus2012
      plus2013
      plus2014
      plus2015
      plus2016
      plus2017
      plus2018
      plus2019
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
minusInformacje archiwalne
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
minus Transmisje z Sesji Rady Miejskiej
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
 RODO
minus Klauzula Informacyjna
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w U.M. w Szczebrzeszynie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
plus Budżet
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus Energia słoneczna
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Zarządzenia:
2011 > marzec

Proszę wybrać zarządzenie:
» Zarządzenie 10/11 z dnia 2011-03-14
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargowej. (1/4 ul. Startowa).
» Zarządzenie 13/11 z dnia 2011-03-22
w sprawie pokrycia straty za rok 2010 w Zakładzie Energetyki Cieplnej Szczebrzeszyn sp. z o.o. w Szczebrzeszynie w likwidacji.
» Zarządzenie 14/11 z dnia 2011-03-22
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szczebrzeszyn za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia oraz sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego samorząd
» Zarządzenie 15/11 z dnia 2011-03-25
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na 2011 r.
» Zarządzenie 16/11 z dnia 2011-03-30
w sprawie "Regulaminu przyznawania dofinansowania… osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych
» Zarządzenie 17/11 z dnia 2011-03-30
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargowej na okres 3 lat /Nr 977, Przedm. Błonie/..
» Zarządzenie 7/11 z dnia 2011-03-08
w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczebrzeszyn na rok 2011.
» Zarządzenie 8/11 z dnia 2011-03-08
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie na 2011 r.
» Zarządzenie 9/11 z dnia 2011-03-09
w sprawie udzielenia przez Gminę Szczebrzeszyn pożyczki dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Wieprza i Poru" z siedzibą w Szczebrzeszynie.
» Zarządzenie 12/11 z dnia 2011-03-22
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zakładu Energetyki Cieplnej w Szczebrzeszynie w likwidacji ...
» Zarządzenie 18/11 z dnia 2011-03-31
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie na 2011 r.
corner   corner