logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
minusInformacje archiwalne
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Zakres kompetencji
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Spis telefonów w Urzędzie
minus Kontrole przeprowadzone w U.M. w Szczebrzeszynie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Budżet
plus Podatki
minus Mienie komunalne
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Działalność telekomunikacyjna
minus KONSULTACJE SPOŁECZNE
   minus Aktualne
   minus Zakończone
      minus 1/2013 Konsultacje społeczne dotyczące zmiany programu współpracy Gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi.
      minus 2/2013 Konsultacje Społeczne dot. nabycia terenu „Zamczyska” oraz rewitalizacja obiektu.
      minus Konsultacje społeczne dotyczące zmiany programu współpracy Gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2014.
      minus Konsultacje społeczne dotyczące zmiany programu współpracy Gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2015.
      minus Konsultacje społeczne dotyczące zmiany programu współpracy Gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.
      minus Konsultacje społeczne dotyczące Programu Współpracy Gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.
      minus Zarządzenie 153/17 z dnia 2017-11-08 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Programu Współpracy Gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalno
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus Energia słoneczna
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


 

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Burmistrz Szczebrzeszyna zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału we współtworzeniu najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Gminy Szczebrzeszyn z sektorem pozarządowym w kolejnym roku.

Uwagi można składać na formularzu konsultacji programu rocznego w formie pisemnych opinii, uwag i wniosków zgłaszanych dwojako:
1) w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie Plac Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn,
2) za pomocą poczty elektronicznej na adres: jtyszko@szczebrzeszyn.pl  w terminie do 27.10.2016r decydująca jest data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego.

Projekt programu i formularz konsultacji


Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach.

Nazwa dokumentu: Konsultacje społeczne dotyczące Programu Współpracy Gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
Osoba, która wytworzyła informację: Jolanta Tyszko; inspektor
Osoba, która odpowiada za treść: Marian Mazur; Burmistrz Szczebrzeszyna
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Kościk
Data wytworzenia informacji: 2016-10-13 15:33:46
Data udostępnienia informacji: 2016-10-13 15:33:46
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-14 15:03:48

Wersja do wydruku...

corner   corner