logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
minusInformacje archiwalne
 RODO
minus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
minus Transmisje z Sesji Rady Miejskiej
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Zakres kompetencji
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Spis telefonów w Urzędzie
minus Kontrole przeprowadzone w U.M. w Szczebrzeszynie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Budżet
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
minus Mienie komunalne
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Działalność telekomunikacyjna
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
minus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
   minus Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi
   minus Przepisy prawne
   minus Archiwum - gospodarowanie odpadami komunalnymi
   minus Informacje o wyrobach zawierających azbest
   minus Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Szczebrzeszyn na lata 2011-2032
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus Energia słoneczna
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


  1. UWAGA MIESZKAŃCY: Zawiadamiamy o zmianie stawki i metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. /Treść zawiadomienia/
  2. Informujemy o konieczności dokonywania zmian deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od powstania nowych okoliczności.
  3. Wprowadzenie na terenie Gminy Szczebrzeszyn selektywnego odbioru popiołu i żużla. /informacja/​


Informacja o sposobie i terminach płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Terminy płatności:

  • za I kwartał do 25 marca danego roku
  • za II kwartał do 25 czerwca danego roku
  • za III kwartał do 25 września danego roku
  • za IV kwartał do 24 grudnia danego roku

Wpłat można dokonywać bezpośrednio na rachunek bankowy BS Szczebrzeszyn  konto nr: 13 9632 0006 2001 0000 0358 0001 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie z zaznaczeniem w tytule wpłaty: „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” oraz wpisaniem adresu nieruchomości, na której wytwarzane są odpady i wskazaniem okresu za jaki uiszczana jest wpłata.

Opłatę należy uiszczać z dołu bez wezwania.

STAWKI OPŁATY:

  • 10,00 zł / (za osobę miesięcznie) – opłata za odpady komunalne segregowane (odpady zbierane i odbierane selektywnie)
  • 21,00 zł / (za osobę miesięcznie) – opłata za odpady komunalne niesegregowane (odpady nie są zbierane i odbierane selektywnie)

Nazwa dokumentu: Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Ciurysek; Inspektor
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szczebrzeszyna
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Ciurysek
Data wytworzenia informacji: 2013-04-19 15:23:03
Data udostępnienia informacji: 2013-04-19 15:23:03
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-27 12:12:27

Wersja do wydruku...

corner   corner