logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
minusInformacje archiwalne
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
minus Transmisje z Sesji Rady Miejskiej
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
 RODO
minus Klauzula Informacyjna
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
minus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
   minus Sprawy załatwiane przez Referat Oświaty
   minus Sprawy załatwiane przez Urząd Stanu Cywilnego
   minus Sprawy załatwiane przez Referat Spraw Org.-Administracyjnych
   minus Sprawy załatwiane przez Referat Spraw Obywatelskich
   minus Sprawy załatwiane przez Referat Rozwoju Gospodarczego/Ochrona Środowiska
   minus Sprawy załatwiane przez Referat Podatkowy
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w U.M. w Szczebrzeszynie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
plus Budżet
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus Energia słoneczna
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Załączniki do pobrania: 2008-03-04 15:36:59 - Karta informacyjna USC 1 - Zgłoszenie urodzenia dziecka (91.30 kB)
2008-03-11 14:15:27 - Karta informacyjna USC 2 - Oświadczenie o uznaniu dziecka (91.85 kB)
2008-03-11 14:19:35 - Karta informacyjna USC 3 - Dokonanie zmiany imienia dziecka (81.24 kB)
2008-03-11 14:19:58 - Karta informacyjna USC 4 - Nadanie dziecku nazwiska męża matki (91.79 kB)
2008-03-11 14:26:31 - Karta informacyjna USC 5 - Zawarcie związku małżeńskiego (przed Kierownikiem USC) (105.33 kB)
2008-03-11 14:33:30 - Karta informacyjna USC 6 - Zawarcie związku małżeńskiego (przed duchownym) (106.55 kB)
2008-04-01 15:44:33 - Karta informacyjna USC 7 - Sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym (79.51 kB)
2008-04-01 15:45:09 - Karta informacyjna USC 8 - Zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego (72.87 kB)
2008-04-01 15:45:38 - Karta informacyjna USC 9 - Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą (96.50 kB)
2008-04-01 15:46:13 - Karta informacyjna USC 10 - Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa (58.90 kB)
2008-04-01 15:47:56 - Karta informacyjna USC 11 - Rejestracja zgonu (55.43 kB)
2008-04-01 15:48:22 - Karta informacyjna USC 12 - Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych (63.95 kB)
2008-04-01 15:50:07 - Karta informacyjna USC 13 - Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą (64.52 kB)
2008-04-01 15:51:07 - Karta informacyjna USC 14 - Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego (56.71 kB)
2008-04-01 15:52:30 - Karta informacyjna USC 15 - Uzupełnienie aktu stanu cywilnego (56.38 kB)
2008-04-01 15:53:00 - Karta informacyjna USC 16 - Ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego (57.33 kB)
2008-04-01 15:54:20 - Karta informacyjna USC 17 - Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie) (57.26 kB)
2008-04-01 15:56:43 - Karta informacyjna USC 18 - Sporządzenie testamentu (94.20 kB)
2008-04-01 15:57:23 - Karta informacyjna USC 19 - Zmiana, ustalenie pisowni imion i nazwisk (62.05 kB)
2008-04-10 10:32:41 - F-1_USC - Podanie o skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego (27.62 kB)
2008-04-10 10:47:37 - F-2_USC - Podanie o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą (44.61 kB)
2008-04-10 10:51:23 - F-3_USC - Podanie o wydanie odpisu skróconego_zupełnego aktu urodzenia_małżeństwa_zgonu (49.54 kB)
2008-04-10 10:53:36 - F-4_USC - Wniosek o wpis do księgi małżeństw_urodzeń_zgonów (28.97 kB)
2008-04-10 10:55:39 - F-5_USC - Podanie o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie (44.24 kB)
2008-04-10 10:56:42 - F-6_USC - Podanie o uzupełnienie treści w akcie (43.39 kB)
2008-04-10 10:58:00 - F-7_USC - Wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (48.95 kB)
2008-04-10 10:59:09 - F-8_USC - Wniosek o zmianę pisowni imienia nazwiska (49.51 kB)
2008-04-10 11:02:37 - F-9_USC - Ankieta (27.00 kB)
2008-04-10 11:03:19 - F-10_USC - Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o zgodzie na zmianę nazwiska dziecka (44.97 kB)
2008-04-10 11:09:04 - F-11_USC - Oświadczenie dziecka powyżej 14 lat o zgodzie na zmianę jego nazwiska (45.17 kB)

Nazwa dokumentu: Sprawy załatwiane przez Urząd Stanu Cywilnego
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
Osoba, która wytworzyła informację: Mirosława Sawic
Osoba, która odpowiada za treść: kierownik - Mirosława Sawic
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Kościk
Data wytworzenia informacji: 2008-03-04 09:09:50
Data udostępnienia informacji: 2008-03-04 09:09:50
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-18 11:03:11

Wersja do wydruku...

corner   corner