logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   minus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
minusInformacje archiwalne
 RODO
minus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
minus Transmisje z Sesji Rady Miejskiej
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w U.M. w Szczebrzeszynie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
plus Budżet
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Obwieszczenia: 2012 > sierpień

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2012-08-02, 39/2012 "Przebudowa drogi powiatowej nr 3291L-ul. Ogrodowa w Szczebrzeszynie na odcinku od km 0+000 do km 0+549,80." Znak sprawy: B.6740.5.3.2012

» 2012-08-06, 40/2012 "Budowa sieci gazowej ś/c wraz z przyłączami na działkach o nr ewid. 1277,276,274/6,280,278/1,279,133 położonych w miejscowości Szczebrzeszyn - ul. Zamojska

» 2012-08-06, 41/2012 "Budowa sieci gazowej ś/c wraz z przyłączami przy ul. Spółdzielczej, Prostej i Kolejowej w Szczebrzeszynie"

» 2012-08-14, 41/2012 W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa (kompostowni) instalacji do utylizacji odpadów biodegradowalnych z wykorzystaniem osadów ściekowy

» 2012-08-16, 42/2012 Postanowienie Burmistrza Szczebrzeszyna w sprawie ... "Rekultywacja techniczna i biologiczna składowiska odpadów w Szczebrzeszynie-Błoniu".

» 2012-08-24, 43/2012 Uchylenie w całości w dniu 06 sierpnia 2012 r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamościu decyzji Burmistrza Szczebrzeszyna IBM.6733.16.2011 z dnia 09.05.2012 r. i przekazaniu spra

» 2012-08-31, 44/2012 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rekultywacji technicznej i biologicznej składowiska odpadów w Szczebrzeszynie-Błoniu"

» 2012-08-31, 45/2012 Wydanie przez Burmistrza Szczebrzeszyna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na "Rekultywacji technicznej i biologicznej składowiska odpadów w Szczebrze

corner   corner