logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   minus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
 RODO
minus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w U.M. w Szczebrzeszynie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Obwieszczenia: 2012 > maj

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2012-05-09, 19/2012 "1. Uchylenie decyzji Znak: IBM.6733.16.2011 z dnia 18.04.2012 r.; 2.odmówienie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 GS

» 2012-05-11, 20/2012 "Przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczebrzeszyn część miejscowości Kawęczynek""

» 2012-05-14, 21/2012 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie (kompostowni) instalacji do utylizacji odpadów biodegradowalnych z wykorzystaniem osadów

» 2012-05-15, 21a/2012 "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach nr ewid.: 246, 254, 152 w Szczebrzeszynie przy ul. Startowej i ul. Spółdzielczej".

» 2012-05-15, 21b/2012 "Budowa linii energetycznej kablowej 15 i 0,4 kV … na działkach nr ewid.: 1735/3, 1023/2, 1063/2 w Szczebrzeszynie przy ul. Cmentarnej".

» 2012-05-24, 22/2012 " Budowa sieci gazowej ś/c wraz z przyłączami na działkach o nr ewid. 1716, 1715, 1714, 1697, 1713, 1696, 1705/2, 1694, 1693, 1703,1702, 1701, 1801, 1699 położonych w miejscowości Szc

» 2012-05-29, 22a/2012 o odstąpieniu od sporządzenia zmiany dokumentu pt."Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Szczebrzeszyn na lata 2007-2015".

» 2012-05-30, 24/2012 "Budowa (kompostowni) instalacji do utylizacji odpadów biodegradowalnych z wykorzystaniem osadów ściekowych Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Szczebrzeszynie"

» 2012-05-30, 23/2012 "Budowa (kompostowni) instalacji do utylizacji odpadów biodegradowalnych z wykorzystaniem osadów ściekowych Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Szczebrzeszynie"

» 2012-05-31, 25/2012 Postanowienie Burmistrza Szczebrzeszyna znak IBM.6220.1.6.2012 w sprawie budowy "Warsztatu naprawy i diagnostyki pojazdów samochodowych" na działkach nr ewid. 795 i 796 obręb geodezyjny P