logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
minusInformacje archiwalne
 RODO
minus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
minus Transmisje z Sesji Rady Miejskiej
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Zakres kompetencji
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Spis telefonów w Urzędzie
minus Kontrole przeprowadzone w U.M. w Szczebrzeszynie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Budżet
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
minus Mienie komunalne
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Działalność telekomunikacyjna
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus Energia słoneczna
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Mapa strony:

RODO
   Klauzula Informacyjna

ORGANA WŁADZY
   Burmistrz Szczebrzeszyna
      Zastępca Burmistrza
      Sekretarz Miasta i Gminy
      Skarbnik
   Rada Miejska w Szczebrzeszynie
      Komisje Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie
      Kadencja 2014-2018
   Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
      2006
         Protokół Nr XLII/2006
         Protokół Nr XLIII/2006
         Protokół Nr XLIV/2006
         Protokół Nr XLIV/2006
         Protokół Nr XLVI/2006
         Protokół Nr XLVII/2006
         Protokół Nr XLVIII/2006
         Protokół Nr XLIX/2006
         Protokół Nr L/2006
         Protokół Nr LI/2006
         Protokół Nr I/2006
         Protokół Nr II/2006
         Protokół Nr III/2006
      2007
         Protokół Nr IV/2007
         Protokół Nr V/2007
         Protokół Nr VI/2007
         Protokół Nr VII/2007
         Protokół Nr VIII/2007
         Protokół Nr IX/2007
         Protokół Nr X/2007
         Protokół Nr XI/2007
         Protokół Nr XII/2007
         Protokół Nr XIII/2007
         Protokół Nr XIV/2007
         Protokół Nr XV/2007
         Protokół Nr XVI/2007
      2008
         Protokół Nr XVII/2008
         Protokół Nr XVIII/2008
         Protokół Nr XIX/2008
         Protokół Nr XX/2008
         Protokół Nr XXI/2008
         Protokół Nr XXII/2008
         Protokół Nr XXIII/2008
         Protokół nr XXIV/2008
         Protokół nr XXV/2008
         Protokół nr XXVI/2008
         Protokół Nr XVII/2008
         Protokół nr XVIII/2008
      2009
         Protokół nr XXIX/2009
         Protokół nr XXX/2009
         Protokół nr XXXI/2009
         Protokół nr XXXII/2009
         Protokół nr XXXIII/2009
         Protokół nr XXXIV/2009
         Protokół nr XXXV/2009
         Protokół nr XXXVI/2009
         Protokół nr XXXVII/2009
         Protokół nr XXXVIII/2009
         Protokół nr XXXIX/2009
         Protokół nr XL/2009
      2010
         Protokół nr XLI/2010
         Protokół nr XLII/2010
         Protokół nr XLIII/2010
         Protokół nr XLIV/2010
         Protokół nr XLV/2010
         Protokół nr XLVI/2010
         Protokół nr XLVII/2010
         Protokół nr XLVIII/2010
         Protokół Nr XLIX/2010
         Protokół Nr L/2010
         Protokół Nr LI/2010
         Protokół Nr I/2010
         Protokół Nr II/2010
      2011
         Protokół Nr IV/2011
         Protokół Nr V/2011
         Protokół Nr VI/2011
         Protokół Nr VII/2011
         Protokół Nr VIII/2011
         Protokół Nr IX/2011
         Protokół Nr X/2011
         Protokół Nr XI/2011
         Protokół Nr XII/2011
         Protokół nr XIII/2011
         Protokół Nr XIV/2011
         Protokół Nr XV/2011
      2012
         Protokół Nr XVI/2012
         Protokół Nr XVII/2012
         Protokół Nr XVIII/2012
         Protokół Nr XIX/2012
         Protokół Nr XX/2012
         Protokół nr XXI/2012
         Protokół nr XXII/2012
         Protokół nr XXIII/2012
         Protokół nr XXIV/2012
         Protokół nr XXV/2012
         Protokół nr XXVI/2012
         Protokół Nr XXVII/2012
      2013
         Protokół Nr XXVIII/2013
         Protokół Nr XXIX/2013
         Protokół Nr XXX/2013
         Protokół Nr XXXI/2013
         Protokół Nr XXXII/2013
         Protokół Nr XXXIII/2013
         Protokół Nr XXXIV/2013
         Protokół Nr XXXV/2013
         Protokół Nr XXXVI/2013
         Protokół Nr XXXVII/2013
         Protokół Nr XXXVIII/2013
         Protokół Nr XXXIX/2013
      2014
         Protokół Nr XL/2014
         Protokół Nr XLI/2014
         Protokół Nr XLII/2014
         Protokół Nr XLIII/2014
         Protokół Nr XLIV/2014
         Protokół Nr XLV/2014
         Protokół Nr XLVI/2014
         Protokół Nr XLVII/2014
         Protokół Nr XLVIII/2014
         Protokół Nr XLIX/2014
         Protokół Nr L/2014
         Protokół Nr I/2014
         Protokół Nr II/2014
      2015
         Protokół Nr III/2015
         Protokół Nr IV/2015
         Protokół Nr V/2015
         Protokół Nr VI/2015
         Protokół Nr VII/2015
         Protokół Nr VIII/2015
         Protokół Nr IX/2015
         Protokół Nr X/2015
         Protokół Nr XI/2015
         Protokół Nr XII/2015
         Protokół Nr XIII/2015
         Protokól nr XIV/2015
      2016
         Protokół Nr XV/2016
         Protokół Nr XVI/2016
         Protokół Nr XVII/2016
         Protokół Nr XVIII/2016
         Protokół Nr XIX/2016
         Protokół Nr XX/2016
         Protokół NR XXI/2016
         Protokół NR XXII/2016
         Protokół Nr XXIII/2016
         Protokół Nr XXIV/2016
         Protokół Nr XXV/2016
         Protokół nr XXVI/2016
      2017
         Protokół nr XXVII/2017
         Protokół nr XXVIII/2017
         Protokół nr XXIX/2017
         Protokół Nr XXX/2017
         Protokół nr XXXI/2017
         Protokół nr XXXII/2017
         Protokół nr XXXIII/2017
         Protokół nr XXXIV/2017
         Protokół nr XXXV/2017
         Protokół nr XXXVI/2017
         Protokół nr XXXVII/2017
         Protokół nr XXXVIII/2017
      2018
         Protokół nr XXXIX/2018
         Protokół nr XL/2018
         Protokół nr XLI/2018
         Protokół nr XLII/2018
         Protokół nr XLIII/2018
         Protokół nr XLIV/2018
         Protokół nr XLV/2018
         Protokół nr XLVI/2018
         Protokół nr XLVII/2018
         Protokół nr XLVIII/2018
   Transmisje z Sesji Rady Miejskiej
   Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn

URZĄD MIEJSKI
   Godziny pracy
   Regulamin organizacyjny
   Struktura organizacyjna
   Zakres kompetencji
      Referat finansowy
      Referat Podatkowy
      Referat Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
      Referat Rozwoju Gospodarczego
      Urząd Stanu Cywilnego
      Radca Prawny
      Referat Spraw Organizacyjno–Administracyjnych
      Referat Oświaty
      Samodzielne stanowisko d/S BHP
      Referat Spraw Obywatelskich
   Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
      Sprawy załatwiane przez Referat Oświaty
      Sprawy załatwiane przez Urząd Stanu Cywilnego
      Sprawy załatwiane przez Referat Organizacyjny
      Sprawy załatwiane przez Referat spraw obywatelskich
      Sprawy załatwiane przez Referat Geodezji
      Sprawy załatwiane przez Referat Rozwoju Gospodarczego/Ochrona Środowiska
      Sprawy załatwiane przez Referat Podatkowy
   Spis telefonów w Urzędzie
   Kontrole przeprowadzone w U.M. w Szczebrzeszynie
   Rejestry, ewidencje, archiwa
      Referat Spraw Organizacyjno–Administracyjnych
      REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
      URZĄD STANU CYWILNEGO
      REFERAT OŚWIATY

MIASTO I GMINA
   Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
   Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
   Budżet
      Sprawozdania budżetowe 2010
      Sprawozdania budżetowe 2011
      Sprawozdania budżetowe 2012
      Sprawozdania budżetowe 2013
      Sprawozdania budżetowe 2014
      Sprawozdania budżetowe 2015
      Sprawozdania budżetowe 2016
      Sprawozdania budżetowe 2017
      Sprawozdania budżetowe 2018
   Podatki, opłaty za wodę i ścieki
      Stawki podatkowe
         stawki obowiązujące w roku 2015
         stawki obowiązujące w roku 2016
         informacje dla podatników na rok 2016
         Stawki obowiązujące w roku 2017
         Informacja dla podatników na rok 2017
         Stawki obowiązujące w roku 2018
         Informacja dla podatników na rok 2018
      Interpretacje przepisów prawa podatkowego
         PD.3129.6.21.2017 dot. wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości.
      Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Szczebrzeszyn.
   Mienie komunalne
   Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
      Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie
      Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie
      Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie
      Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie
      Szkoły i przedszkola
         Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczebrzeszynie
         Szkoła Podstawowa w Bodaczowie
         Szkoła Podstawowa w Wielączy
         Gimnazjum w Szczebrzeszynie
         Gimnazjum w Bodaczowie
         Przedszkole Samorządowe w Szczebrzeszynie
         Przedszkole Samorządowe w Bodaczowie
      Stowarzyszenia działające na terenie gminy
         Szkoła Podstawowa w Niedzieliskach
         Szkoła Podstawowa Nr 3 w Szczebrzeszynie
         Szkoła Podstawowa w Wielączy Kolonii
         Stowarzyszenie na Rzecz Recyklingu i Edukacji Ekologicznej w Szczebrzeszynie
         Stowarzyszenie Sportowe "Sanus" przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Szczebrzeszynie
         Stowarzyszenie Promowania Trzeźwości "Roztocze"
         Stowarzyszenie Miłośników Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego
         Stowarzyszenie Przyjaciół Szczebrzeszyna
         Stowarzyszenie Sztuk i Sportów Walki „BUSHIDO” Szczebrzeszyn
      Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
   INFORMACJE O ŚRODOWISKU
      Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczebrzeszyn.
      Program Ochrony Środowiska Gminy Szczebrzeszyn
      Wykaz danych o środowisku i jego ochronie
      Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
      Informacja o Poziomach Recyklingu w Gminie Szczebrzeszyn osiągniętych w 2012 r. – przez Gminę i Podmiot odbierający odpady
      Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
   Działalność telekomunikacyjna
      Zaświadczenie o wpisie do rejestru jednostek samorządu terytorialnego, wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji.
   KONSULTACJE SPOŁECZNE
      Aktualne
      Zakończone
         1/2013 Konsultacje społeczne dotyczące zmiany programu współpracy Gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi.
         2/2013 Konsultacje Społeczne dot. nabycia terenu „Zamczyska” oraz rewitalizacja obiektu.
         Konsultacje społeczne dotyczące zmiany programu współpracy Gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2014.
         Konsultacje społeczne dotyczące zmiany programu współpracy Gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2015.
         Konsultacje społeczne dotyczące zmiany programu współpracy Gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.
         Konsultacje społeczne dotyczące Programu Współpracy Gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.
         Zarządzenie 153/17 z dnia 2017-11-08 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Programu Współpracy Gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalno
   GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
      Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi
      Przepisy prawne
      Archiwum - gospodarowanie odpadami komunalnymi
      Informacje o wyrobach zawierających azbest
      Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Szczebrzeszyn na lata 2011-2032

INNE
   Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
      2017
         Petycja nr 1.2017
   Informacje o działalności lobbingowej
   CEIDG; Działalność gospodarcza
   Energia słoneczna
      Umowy solar
   OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
      Oświadczenia majątkowe za rok 2009
      Oświadczenia majątkowe za rok 2010
         Oświadczenie majątkowe Burmistrza Szczebrzeszyna
         Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie.
         Oświadczenie majątkowe Burmistrza Szczebrzeszyna /30 dni po złożeniu ślubowania/
         Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie. /30 dni po złożeniu ślubowania/
      Oświadczenia majątkowe za rok 2011
      Oświadczenia majątkowe za rok 2012
      Oświadczenia majątkowe za rok 2013
      Oświadczenia majątkowe za rok 2014 /2 m-ce przed upływem kadencji/
      Oświadczenia majątkowe za rok 2014 /30 dni od daty złożenia ślubowania/
      Oświadczenia majątkowe za rok 2014
      Oświadczenia majątkowe za rok 2015
      Oświadczenia majątkowe za rok 2016
      Oświadczenia majątkowe za rok 2017
   WYBORY
      WYBORY SEJM SENAT 2015
      REFERENDUM 6 września 2015
      WYBORY PREZYDENCKIE 2015
      WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
      WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
         Obwieszczenia
      WYBORY SEJM/SENAT 2011
         Obwieszczenie Burmistrza Szczebrzeszyna z dnia 2 września 2011 r .
         Informacja dla niepełnosprawnych wyborców z terenu Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
         Informacja dla wyborców dot. udostępnienia do wglądu spisu wyborców.
         Zarządzenie nr 86/2011 Burmistrza Szczebrzeszyna z dnia 19 września 2011 r
      WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
         Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Szczebrzeszynie
         Siedziba i dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Szczebrzeszynie
         Obwieszczenie Burmistrza Szczebrzeszyna z dnia 28 września 2010 r. o okręgach wyborczych...
         Obwieszczenie Burmistrza Szczebrzeszyna z dnia 25 października 2010r.
         Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Szczebrzeszynie z dnia 3 listopada 2010 r.
         Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Szczebrzeszynie z dnia 5 listopada 2010 r.
         Wykaz - Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
         PROTOKÓŁ Z WYBORÓW - WYBORY BURMISTRZA SZCZEBRZESZYNA
         PROTOKÓŁ Z WYBORÓW - WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W SZCZEBRZESZYNIE
      WYBORY PREZYDENCKIE 2010
         Obwieszczenie Burmistrza Szczebrzeszyna z dnia 12 maja 2010 r.
         Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
         OGŁOSZENIE WYBORCZE
         Zarządzenie Burmistrza Szczebrzeszyna nr 37/2010
         OGŁOSZENIE WYBORCZE
      WYBORY SAMORZĄDOWE 2006
         Miejska Komisja Wyborcza w Szczebrzeszynie
         Lista kandydatów do rad jednostek samorządu terytorialnego
         Lista kandydatów na Burmistrza Szczebrzeszyna
         Obwodowe Komisje Wyborcze gm. Szczebrzeszyn
         Obwieszczenie MKW w Szczebrzeszynie z dn. 26X2006 r. /numery list/
         Informacja o sposobie głosowania w dniu 12 listopada 2006 r.
         Wyniki wyborów
      WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
         Miejska Komisja Wyborcza w Szczebrzeszynie
         Kandydaci i statystyki
         Informacja o terminie losowania składów obwodowych komisji wyborczych.
         Składy obwodowych komisji wyborczych /terminy posiedzeń i szkoleń/
            Informacja w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych.
            Szkolenia obwodowych komisji wyborczych w dniu 16 października 2018 r.
         Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Szczebrzeszynie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 
w wyborach do Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zarządzonych
         Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Szczebrzeszynie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza
 w wyborach Burmistrza Szczebrzeszyna zarządzonych na dzień 21 pa
         OBWIESZCZENIE
 KOMISARZA WYBORCZEGO
 W LUBLINIE I
 z dnia 25 października 2018 r.
 o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego. /gm. Szczebrzeszyn/.
   Redakcja Biuletynu
   Instrukcja obsługi biuletynu
      Wyszukiwarka
      Wersje do wydruku
      Rejestr zmian
      Nawigacja
corner   corner