logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
minus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w U.M. w Szczebrzeszynie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Uchwała Nr XIII/83/2003
Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 28 listopada 2003 rok

w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie za okres od początku kadencji do 30.09.2003r.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmn.) – Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjąć sprawozdania Komisji Stałych Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie o treści zgodnej z załącznikami nr 1, 2, 3, 4 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczebrzeszyna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Drożdżyk

Ilość odwiedzin: 571
Skrócony opis: z dnia 28 listopada 2003 rok w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie za okres od początku kadencji do 30.09.2003r.
Osoba, która wytworzyła informację: Wojciech Kościk
Osoba, która odpowiada za treść: Zofia Wachowicz
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Kościk
Data wytworzenia informacji: 2004-01-26 10:18:03
Data udostępnienia informacji: 2004-01-26 10:18:03
Data ostatniej aktualizacji: 2004-01-26 11:01:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...