logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
minus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w U.M. w Szczebrzeszynie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Spis dokumentów:
1. Uchwała Nr III/23/2003
z dnia 14 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2003 rok.
2. Uchwała Nr III/24/2003
z dnia 14 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Miasta i Gminy Szczebrzeszyn.
3. Uchwała Nr III/25/2003
z dnia 14 lutego 2003 roku zmieniająca uchwałę Nr II/6/2002 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Szczebrzeszynie.
4. Uchwała Nr III/26/2003
z dnia 14 lutego 2003 roku uchylająca uchwałę Nr II / 9 / 02 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie określenia liczby licencji, przeznaczonych do wydania w roku 2003.
5. Uchwała Nr III/27/2003
z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia
6. Uchwała Nr IV/28/2003
z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutów osiedli znajdujących się na terenie miasta i gminy Szczebrzeszyn.
7. Uchwała Nr IV/29/2003
z dnia 27 lutego 2003 r.w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw na terenie miasta i gminy Szczebrzeszyn.
8. Uchwała Nr IV/30/2003
z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminy przekazanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd
9. Uchwała Nr V/31/2003
z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej mienia komunalnego.
10. Uchwała Nr V/32/2003
z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
11. Uchwała Nr V/35/2003
z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2003.
12. Uchwała Nr V/36/2003
z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie za 2002 rok.
13. Uchwała Nr V/37/2003
z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
14. Uchwała Nr V/38/2003
z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie powołania Sekretarza Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
15. Uchwała Nr VI/39/2003
z dnia 28 kwietnia 2003 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/29/2003 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw na terenie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn.
16. Uchwała Nr VI/40/2003
z dnia 28 kwietnia 2003 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/28/2003 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli na terenie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn.
17. Uchwała Nr VI/41/2003
z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2002 oraz udzielenia z tego tytułu absolutorium Burmistrzowi Szczebrzeszyna
18. Uchwała Nr VI/42/2003
z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury
19. Uchwała Nr VI/43/2003
z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie odwołania Skarbnika Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
20. Uchwała Nr VI/44/2003
z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
21. Uchwała Nr VI/45/2003
z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie.
22. Uchwała Nr VII/47/2003
z dnia 28 maja 2003r. w sprawie zmian budżetu na 2003 rok
23. Uchwała Nr VII/48/2003
z dnia 28 maja 2003r. w sprawie wyznaczenia późniejszych terminów wpłat podatków przez inkasentów
24. Uchwała Nr VIII/49/2003r.
z dnia 26 czerwca 2003r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/98/99 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 29 grudnia 1999r. w sprawie utworzenia środków specjalnych
25. Uchwała Nr VIII/50/2003r.
z dnia 26 czerwca 2003r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/98/99 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 29 grudnia 1999r. w sprawie utworzenia środków specjalnych
26. Uchwała Nr VIII/51/2003r.
z dnia 26 czerwca 2003r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/103/99 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 29 grudnia 1999r. w sprawie utworzenia środków specjalnych
27. Uchwała Nr VIII/52/2003r.
z dnia 26 czerwca 2003r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/100/99 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 29 grudnia 1999r.w sprawie utworzenia środków specjalnych
28. Uchwała Nr VIII/53/2003r.
z dnia 26 czerwca 2003r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/101/99 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 29 grudnia 1999r. w sprawie utworzenia środków specjalnych
29. Uchwała Nr VIII/54/2003r.
z dnia 26 czerwca 2003r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/102/99 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 29 grudnia 1999r. w sprawie utworzenia środków specjalnych
30. Uchwała Nr VIII/55/2003r.
z dnia 26 czerwca 2003r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/104/99 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 29 grudnia 1999r. w sprawie utworzenia środków specjalnych
31. Uchwała Nr VIII/56/2003
z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
32. Uchwała Nr VIII/57/2003
z dnia 26 czerwca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie i nadania statutu
33. Uchwała Nr VIII/58/2003
z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie zmian budżetu na 2003 rok
34. Uchwała Nr VIII/59/2003
z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
35. Uchwała Nr IX/60/2003
z dnia 28 lipca 2003r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
36. Uchwała Nr IX/61/2003
z dnia 28 lipca 2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych w roku 2003.
37. Uchwała Nr IX/62/2003
z dnia 28 lipca 2003r. w sprawie zmian budżetu na 2003 rok
38. Uchwała Nr X/63/2003
z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie zmian budżetu na 2003 rok
39. Uchwała Nr X/64/2003
z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej na sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych.
40. Uchwała Nr X/65/2003
z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych.
41. Uchwała Nr X /66/2003
z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za I półrocze 2003 roku.
42. Uchwała Nr X/67/2003
z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie odwołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Szczebrzeszynie
43. Uchwała Nr X/68/2003
z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie powołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Szczebrzeszynie
44. Uchwała Nr XI/70/2003
z dnia 29 września 2003 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie.
45. Uchwała Nr XI/71/2003
z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie.
46. Uchwała Nr XI/74/2003
z dnia 29 września 2003 r. w sprawie udzielenia poręczenia na zaciągnięcie kredytu przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej w Szczebrzeszynie.
47. Uchwała Nr XII/75/2003
z dnia 29 października 2003 r. w sprawie odpłatnego zbycia nieruchomości.
48. Uchwała Nr XII/76/2003
z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
49. Uchwała Nr XII/77/2003
z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
50. Uchwała Nr XII/78/2003
z dnia 29 października 2003 r. w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do Sądów: Okręgowego i Rejonowego w Zamościu.
51. Uchwała nr XII/79/2003
z dnia 29 października 2003r. zmieniająca uchwałę nr V/35/03 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 31 marca 2003r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoh
52. Uchwała Nr XIII/81/2003
z dnia 28 listopada 2003r. w sprawie określenia liczby licencji, przeznaczonych do wydania w roku 2004.
53. Uchwała Nr XIII/82/2003
z dnia 28 listopada 2003r. w sprawie zmian budżetu na 2003 rok
54. Uchwała Nr XIII/83/2003
z dnia 28 listopada 2003 rok w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie za okres od początku kadencji do 30.09.2003r.
55. Uchwała Nr XIII/85/2003
z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta stosowanej jako podstawa naliczania podatku rolnego na 2004 rok.
56. Uchwała Nr XIII/86/2003
z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy i miasta Szczebrzeszyn w 2003 r.
57. Uchwała Nr XIII/87/2003
z dnia 28 listopada 2003r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru
58. Uchwała Nr XIII/88/2003
z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia trybu i warunków zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.
59. Uchwała Nr XIII/88/2003
z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia trybu i warunków zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.
60. Uchwała Nr XIV/89/2003
z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
61. Uchwała Nr XIV/90/2003
z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie zmian budżetu na 2003 rok.
62. Uchwała Nr XIV/91/2003
z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów.
63. Uchwała Nr XIV/92/2003
z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie zarządzania poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
64. Uchwała Nr XIV/93/2003
z dnia 22 grudnia 2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym.
65. Uchwała Nr XIV/ 94/2003
z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie zatwierdzenia taryf za dostarczanie wody i taryf za odprowadzanie ścieków.
66. Uchwała Nr XIV/95/2003
z dnia 22 grudnia 2003r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/246/2002 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 27 lutego 2002 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za unieszkodliwianie odpadów komu
67. Uchwała Nr XIV/96/2003
z dnia 22 grudnia 2003r.w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza Szczebrzeszyna w roku 2004.
68. Uchwała Nr XIV/97/2003
z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie na 2004 r.
69. Uchwała Nr XIV/98/2003
z dnia 22 grudnia 2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty.

Ilość odwiedzin: 721
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Kościk
Data wytworzenia informacji: 2005-02-24 10:27:33
Data udostępnienia informacji: 2005-02-24 10:27:33
Data ostatniej aktualizacji: 2005-02-24 10:28:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...