logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
minusInformacje archiwalne
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
minus Transmisje z Sesji Rady Miejskiej
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
 RODO
minus Klauzula Informacyjna
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w U.M. w Szczebrzeszynie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
plus Budżet
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus Energia słoneczna
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


 REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W SZCZEBRZESZYNIE

§ 16

1.Pracą Urzędu kieruje kierownik.
Kierownik USC kieruje również Referatem Spraw Obywatelskich i jest Pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych.
2.W Urzędzie tworzy się stanowisko pracy: zastępca kierownika USC.
3.Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

 1. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
 2. Przyjmowanie oświadczeń w sprawach określonych w przepisach o aktach stanu cywilnego,
 3. Załatwianie spraw związanych z zawarciem małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi
 4. Dokonywanie rejestracji stanu cywilnego osób w księgach stanu cywilnego w formie aktów urodzenia, małżeństwa oraz zgonu,
 5. Dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego na podstawie orzeczeń sądowych,
 6. Wydawanie z ksiąg stanu cywilnego:
  a) odpisów zupełnych i skróconych aktów stanu cywilnego,
  b) zaświadczeń o dokonanych w księgach wpisach lub ich braku,
  c) zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu akt,
 7. Prowadzenie spraw dotyczących sprostowań aktów stanu cywilnego,
 8. Prowadzenie innych spraw wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego.

4. Urząd Stanu Cywilnego przy oznakowaniu używa symbolu

Ilość odwiedzin: 11804
Nazwa dokumentu: Urząd Stanu Cywilnego
Osoba, która odpowiada za treść: Sekretarz Miasta i Gminy
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Kościk
Data wytworzenia informacji: 2004-01-14 08:09:11
Data udostępnienia informacji: 2004-01-14 08:09:11
Data ostatniej aktualizacji: 2006-09-15 11:39:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner