logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
minusInformacje archiwalne
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
minus Transmisje z Sesji Rady Miejskiej
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
 RODO
minus Klauzula Informacyjna
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w U.M. w Szczebrzeszynie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
plus Budżet
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus Energia słoneczna
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W SZCZEBRZESZYNIE

§ 12
Do zakresu działania Referatu Finansowego należy w szczególności:

 1. Sporządzanie projektu rocznego budżetu Gminy oraz przedkładanie jego w obowiązującym trybie do uchwalenia,
 2. Prowadzenie gminnych funduszy celowych na zasadach określonych przepisami ustaw szczególnych,
 3. Realizowanie planów dochodów i wydatków budżetowych, dokonywanie analiz w tym przedmiocie oraz opracowywanie wniosków w zakresie gospodarki finansowej dla Burmistrza i Rady,
 4. Prowadzenie ewidencji składników mienia Gminy,
 5. Sporządzanie sprawozdań oraz informacji opisowych dotyczących realizacji budżetu i działalności finansowej Gminy,
 6. Prowadzenie księgowości finansowej,
 7. Prowadzenie obsługi kasowej Urzędu, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz rozliczanie się z druków ścisłego zarachowania,
 8. Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, bankiem finansującym funduszami i fundacjami, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 9. Przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych Gminy,
 10. Naliczanie i wypłata wynagrodzeń oraz innych należności związanych ze stosunkiem pracy pracownikom samorządowym oraz wykonywanie obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych,
 11. Wykonywanie obowiązków płatnika podatku VAT,
 12. Terminowe i zgodne z przepisami przekazywanie składek od wynagrodzeń pracowników na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe,
 13. Prowadzenie i załatwianie innych spraw związanych z gospodarką finansową Gminy,
 14. Obsługa finansowa jednostek pomocniczych gminy,
 15. Organizowanie kontroli wewnętrznej zgodnie z przepisami o rachunkowości.

  2. Referat Finansowy przy oznakowaniu używa symbolu

Ilość odwiedzin: 4723
Nazwa dokumentu: Referat finansowy
Osoba, która odpowiada za treść: Sekretarz Miasta i Gminy
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Kościk
Data wytworzenia informacji: 2004-01-12 13:28:52
Data udostępnienia informacji: 2004-01-12 13:28:52
Data ostatniej aktualizacji: 2006-09-15 11:23:08

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner