logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
plus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Szczebrzeszyna
   minus Zastępca Burmistrza
   minus Sekretarz Miasta i Gminy
   minus Skarbnik
   minus Kadencja 2002-2018
      minus Zastępca Burmistrza
      minus Sekretarz Miasta i Gminy
      minus Skarbnik
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w U.M. w Szczebrzeszynie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Spis dokumentów:
1. Zastępca Burmistrza
2. Sekretarz Miasta i Gminy
3. Skarbnik

dr inż. Marian Mazur

 • kadencja od 2002 do 2006
 • kadencja od 2006 do 2010
 • kadencja od 2010 do 2014
 • kadencja od 2014 do 2018
 • Wybory bezpośrednie na podstawie Ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta /Dz.U. Nr 113 poz.984/

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W SZCZEBRZESZYNIE
III. ZAKRES DZIAŁANIA I KOMPETENCJE KIEROWNICTWA ORGANIZACYJNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU.
§6

1. Do kompetencji Burmistrza należy w szczególności:

 1. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 2. Reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz,
 3. Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy,
 4. Prowadzenie gospodarki finansowej gminy,
 5. Organizowanie wykonania uchwał Rady,
 6. Wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 7. Reprezentowanie Gminy i jego organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym, a także przed Trybunałem Konstytucyjnym i organami administracji rządowej,
 8. Może upoważnić Zastępcę Burmistrza lub innych pracowników Gminy do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu,
 9. Wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej,
 10. Rozpatrywanie skarg i wniosków w sprawach działalności Urzędu,
 11. Ogłaszanie uchwał Rady Miejskiej, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
 12. Zatwierdzanie na wniosek kierowników zakresów czynności pracowników odpowiedzialności pracowników Urzędu,
 13. Podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów.

2. Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą i realizacją zadań wykonywanych przez:

 • Zastępcę Burmistrza,
 • Sekretarza,
 • Skarbnika,
 • Radcę prawnego,
 • Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
 • Referat Oświaty.
 • Stanowisko ds. BHP

 

Ilość odwiedzin: 2043
Nazwa dokumentu: Kadencja 2002-2018
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
Osoba, która wytworzyła informację: Zofia Wachowicz; inspektor
Osoba, która odpowiada za treść: Zofia Wachowicz; inspektor
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Kościk
Data wytworzenia informacji: 2018-11-22 13:03:30
Data udostępnienia informacji: 2018-11-22 13:03:30
Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-21 15:18:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...