logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
minusInformacje archiwalne
 RODO
minus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
minus Transmisje z Sesji Rady Miejskiej
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Zakres kompetencji
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Spis telefonów w Urzędzie
minus Kontrole przeprowadzone w U.M. w Szczebrzeszynie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Budżet
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
minus Mienie komunalne
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Działalność telekomunikacyjna
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus Energia słoneczna
minus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
   minus Oświadczenia majątkowe za rok 2009
   plus Oświadczenia majątkowe za rok 2010
   minus Oświadczenia majątkowe za rok 2011
   minus Oświadczenia majątkowe za rok 2012
   minus Oświadczenia majątkowe za rok 2013
   minus Oświadczenia majątkowe za rok 2014 /2 m-ce przed upływem kadencji/
   minus Oświadczenia majątkowe za rok 2014 /30 dni od daty złożenia ślubowania/
   minus Oświadczenia majątkowe za rok 2014
   minus Oświadczenia majątkowe za rok 2015
   minus Oświadczenia majątkowe za rok 2016
   minus Oświadczenia majątkowe za rok 2017
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Lista osób zobowiązanych przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. nr 142, poz.1591 z późn.zm.) do składania oświadczeń o stanie majątkowym:

Oświadczenia majątkowe złożone Wojewodzie Lubelskiemu wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.:

 1. Marian Mazur -  Burmistrz Szczebrzeszyna - treść oświadczenia

 2. Mariusz Drożdżyk - Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie - treść oświadczenia

Oświadczenia majątkowe złożone Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.:

 1. Bizior Katarzyna - Radna Rady Miejskiej - treść oświadczenia
 2. Czop Alina - Radna Rady Miejskiej - treść oświadczenia
 3. Dołba Waldemar - Radny Rady Miejskiej - treść oświadczenia
 4. Dygas Mariusz - Radny Rady Miejskiej - treść oświadczenia
 5. Hejno Zenon - Radny Rady Miejskiej - treść oświadczenia
 6. Kot Adam - Radny Rady Miejskiej - treść oświadczenia
 7. Krasula Jan - Radny Rady Miejskiej - treść oświadczenia
 8. Olcha Danuta - Radna Rady Miejskiej - treść oświadczenia
 9. Olczak Aleksander - Radny Rady Miejskiej - treść oświadczenia
 10. Samulak Dariusz - Radny Rady Miejskiej - treść oświadczenia
 11. Socha Jarosław - Radny Rady Miejskiej - treść oświadczenia
 12. Traczykiewicz Andrzej - Radny Rady Miejskiej - treść oświadczenia
 13. Wawryk Tadeusz - Radny Rady Miejskiej - treść oświadczenia
 14. Wójcik Czesław - Radny Rady Miejskiej - treść oświadczenia

Oświadczenia majątkowe złożone Burmistrzowi Szczebrzeszyna wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.:

 1. Loc-Oczkoś Maria - Sekretarz Gminy i Miasta - treść oświadczenia
 2. Malec Bożena - Skarbnik Gminy i Miasta - treść oświadczenia
 3. Kucińska Ewa - Inspektor do spraw wymiaru podatków - treść oświadczenia
 4. Maślany Anna - Inspektor do spraw wymiaru podatków - treść oświadczenia
 5. Jarosz Anna - Inspektor do spraw wymiaru podatków - treść oświadczenia
 6. Kras Wanda - Inspektor do spraw wymiaru podatków - treść oświadczenia
 7. Gnieciak Piotr - Prezes Zarządu, Zakład Gosp. Komunalnej sp. z o.o. - treść oświadczenia
 8. Klajn-Jóźwiak Zofia - Wiceprezes Zarządu, Zakład Gosp. Komunalnej sp. z o.o. - treść oświadczenia
 9. Kalita Sławomir - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury - treść oświadczenia
 10. Bednarz Małgorzata - Dyrektor M-G Biblioteki Publicznej -  treść oświadczenia
 11. Szymczak Grażyna - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej - treść oświadczenia
 12. Bartoszczyk-Trochimiuk Aneta - Dyrektor Szkoły Podst. Nr 1 w Szczebrzeszynie - treść oświadczenia
 13. Rokosz Barbara - Dyrektor Szkoły Podst. w Bodaczowie - treść oświadczenia
 14. Sokół Jadwiga, Dyrektor Szkoły Podst. w Wielączy - treść oświadczenia
 15. Dumańska Halina - Dyrektor Gimnazjum w Bodaczowie - treść oświadczenia
 16. Jarmuł Małgorzata - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Szczebrzeszynie - treść oświadczenia
 17. Czop Małgorzata - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Bodaczowie - treść oświadczenia

Nazwa dokumentu: Oświadczenia majątkowe za rok 2017
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
Osoba, która wytworzyła informację: Krystyna Dochalska, kierownik referatu
Osoba, która odpowiada za treść: Marian Mazur, Burmistrz Szczebrzeszyna
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Kościk
Data wytworzenia informacji: 2018-06-13 13:51:18
Data udostępnienia informacji: 2018-06-13 13:51:18
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-15 14:09:30

Wersja do wydruku...

corner   corner