logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
minusInformacje archiwalne
 RODO
minus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
minus Transmisje z Sesji Rady Miejskiej
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w U.M. w Szczebrzeszynie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
minus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
   minus Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczebrzeszyn.
   minus Program Ochrony Środowiska Gminy Szczebrzeszyn
   minus Wykaz danych o środowisku i jego ochronie
   minus Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
   minus Informacja o Poziomach Recyklingu w Gminie Szczebrzeszyn osiągniętych w 2012 r. – przez Gminę i Podmiot odbierający odpady
   minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
plus Budżet
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Informacja o Poziomach Recyklingu w Gminie Szczebrzeszyn osiągniętych w 2012 r. – przez Gminę i Podmiot odbierający odpady

W 2012 r w z terenu Gminy Szczebrzeszyn zebrano 26,6 Mg odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania  wyniósł – 41,4 % na 75 % dopuszczalnego poziomu – poziom został osiągnięty;
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych wyniósł – 21 % na 10 % dopuszczalnego poziomu - poziom został osiągnięty;
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  wyniósł – 100 % na 30 % dopuszczalnego poziomu - poziom został osiągnięty.

Ilość odwiedzin: 2087
Nazwa dokumentu: Informacja o Poziomach Recyklingu w Gminie Szczebrzeszyn osiągniętych w 2012 r. – przez Gminę i Podmiot odbierający odpady
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Szczepaniak-Derkacz; inspektor
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szczebrzeszyna
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Kościk
Data wytworzenia informacji: 2014-05-13 11:05:24
Data udostępnienia informacji: 2014-05-13 11:05:24
Data ostatniej aktualizacji: 2014-05-13 11:06:50

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner