logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
minusInformacje archiwalne
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
minus Transmisje z Sesji Rady Miejskiej
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
 RODO
minus Klauzula Informacyjna
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w U.M. w Szczebrzeszynie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
plus Budżet
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus Energia słoneczna
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Wyniki przetargów > wybierz rok > 2014

Spis dokumentów:
1. 1.2014 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Nr sprawy: IBM.271.13.2013
Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na zakupie i montażu zestawów solarnych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynka
2. SOK.0050.41.2014 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Nr ogłoszenia w BZP: 129494-2014
3. IBM.271.1.2014 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Nr ogłoszenia w BZP: 121366-2014.
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Trębackiej w Szczebrzeszynie.
4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Nr sprawy IBM.271.3.2014.
Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3210L Szczebrzeszyn-Błonie.
5. Rozstrzygnięcie konkursu ofert dot. ogłoszenia nr 65/2014
65/2014 realizacja zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z dnia 14.05.2014 r.
6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Nr sprawy IBM.271.4.2014, Nr ogłoszenia w BZP: 184904-2014.
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz sfinansowanie deficytu budżetowego w łącznej wysokości
7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Nr sprawy IBM.271.6.2014 Nr ogłoszenia w BZP:278014-2014
Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu pn."Uczeń-twórcą przyszłości"
8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Nr sprawy IBM.271.5.2014, Nr ogłoszenia w BZP 258928-2014.
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy IBM.271.5.2014 Nazwa zadania: Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie gminy Szczebrzeszyn w roku szkolnym 2014/2015
9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Nr ogłoszenia: 308090-2014.
Dostawa węgla kamiennego i miału węglowego w sezonie grzewczym 2014/2015.
10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty> Nr sprawy IBM.271.7.2014 Nr Ogloszenia w BZP: 320494-2014
Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni językowej oraz sprzętu w celu przeprowadzenia zajęć w ramach projektu pt. Uczeń - twórcą przyszłości"
11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Nr sprawy IBM.271.8.2014Nr ogłoszenia w BZP 333476-2014 ogłoszenie powiązane 325600-2014
Zakup, dostawa pomocy dydaktycznych, programów multimedialnych celem przeprowadzenia zajęć dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych i klas I – III gimnazjów w ramach projektu pt. „Ucz
12. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Nr sprawy IBM.271.8.2014 nr ogłoszenia w BZP 333476-2014 ogłoszenie powiazane 325600-2014 po ponownym rozpatrzeniu złożonych ofert
Zakup, dostawa pomocy dydaktycznych, programów multimedialnych celem przeprowadzenia zajęć dla uczniów klas IV-Vi szkół podstawowych i klas I-III gimnazjów w ramach projektu Uczeń-twórcą prz
13. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Nr sprawy IBM.271.9.2014 Nr ogłoszenie w BZP 354252-2014
Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych, wspomagających przeprowadzenie zajęć dla uczniów szkół Podstawowych i Gimnazjów – część II, w ramach projektu pt.Uczeń–twórcą przyszłości
14. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Nr sprawy IBM.271.11.2014. Dot. ogłoszenia nr 399602-2014.
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Szczebrzeszyn w roku 2015 i 2016. Nr ogłoszenia: 399602-2014.
15. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Nr sprawy IBM.271.12.2014. Dot. ogłoszenia nr 415162-2014.
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi. Odbiór, wywóz, utylizacja i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn

Ilość odwiedzin: 3409
Nazwa dokumentu: 2014
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
Osoba, która wytworzyła informację: Przewodniczący komisji przetargowej
Osoba, która odpowiada za treść: Przewodniczący komisji przetargowej
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Kościk
Data wytworzenia informacji: 2014-02-05 14:10:28
Data udostępnienia informacji: 2014-02-05 14:10:28
Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-22 14:31:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner