logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
plus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w U.M. w Szczebrzeszynie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Wyniki przetargów > wybierz rok > 2013

Spis dokumentów:
1. 1/2013 Informacja dot. przetargu który odbył się w dniu 19 grudnia 2012 r. /Wielącza Wieś, działka nr 324/.
2. 2/2013 Informacja dot. przetargu który odbył się w dniu 17 stycznia 2013 r. /Niedzieliska, działka nr 247/3/. Znak: RG.6840.1.5.2013.
3. 3/2013 Informacja dot. przetargu który odbył się w dniu 17 stycznia 2013 r. /Przed. Szperówka, działki nr: 629, 630, 631. Znak: RG.6840.1.6.2013.
4. 4/2013 Informacja dot. przetargu który odbył się w dniu 19.02.2013 r. /sprzedaż działki nr 1844, poł. w Szczebrzeszynie/.
5. 5/2013 Informacja dot. przetargu który odbył się w dniu 07.03.2013 r. /sprzedaż nieruchomości, działka nr 207/12, poł. w Szczebrzeszynie, ul. Zamojska 166/.
6. 6/2013 Informacja dot. przetargu który odbył się w dniu 16.05.2013 r. /sprzedaż nieruchomości, działki nr 746/2, 748/2, 749/2, 750/2 poł. w obrębie Przed. Szperówka/.
7. 7/2013 Informacja dot. przetargu który odbył się w dniu 04.06.2013 r. Nr ogłoszenia 89841-2013.
Odbiór, wywóz, utylizacja i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn od 01.07.2013 r do 31.12.2013 r.
8. 8/2013 Informacja dot. przetargu który odbył się w dniu 04.06.2013 r. Nr ogłoszenia w : 197792-2013.
Przebudowa drogi gminnej nr 110154L w miejscowości Wielącza Kolonia od km 0+000 do km 0+780 - etap II.
9. 9/2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Nr sprawy: IBM.271.3.2013
"Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz sfinansowanie części deficytu budżetowego w łączn
10. 10/2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Nr sprawy: IBM.271.4.2013.
"Wiejski Klub Kultury w Kątach Drugich - modernizacja, remont, wyposażenie i zagospodarowanie terenu.
11. 11/2013 Informacja o przetargu przeprowadzonym w dniu 18 lipca 2013 r.
dot. sprzedaży nieruchomości poł. w Kolonia NIedzieliska działka nr 326/2.
12. 12/2013 Informacja o przetargu przeprowadzonym w dniu 18 lipca 2013 r.
dot. sprzedaży nieruchomości poł. w Kolonia NIedzieliska działka nr 437/2.
13. 13/2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: IBM.271.5.2013.
dot. zadania o nazwie: "Przebudowa i modernizacja Ratusza w Szczebrzeszynie".
14. 14/2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. nr ogłoszenia w BZP:301980-213
Przeprowadzenie działań edukacyjno –społecznych dla projektu systemowego „Nie wszystko stracone-przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób długotrwale bezrobotnych” realizowanego przez
15. 15/2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystbiejszej oferty. Nr ogłoszenia w BZP:302320-2013
Przeprowadzenie działań edukacyjno –społecznych dla projektu systemowego „Nie wszystko stracone-przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób długotrwale bezrobotnych” realizowanego przez
16. 16/2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Nr ogłoszenia BZP:302198-2013
Przeprowadzenie działań edukacyjno –społecznych dla projektu systemowego „Nie wszystko stracone-przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób długotrwale bezrobotnych” realizowanego przez
17. 17/2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Nr sprawy: IBM.271.6.2013.
"Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bodaczowie w ramach programu Radosna Szkoła".
18. 18/2013 Informacja o wyniku przetargu z dnia 20.08.2013 r.
dot. sprzedaży budynku byłej remizy OSP położonego w Kawęczynie /Kawęczyn nr 101 A/.
19. 19/2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Nr sprawy: IBM.271.8.2013.
dot. zadania:"Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 858 na odcinku Szczebrzeszyn-Brody Małe". Nr ogłoszenia: 326142-2013.
20. 20/2013 Informacja o wyniku przetargu z dnia 27.08.2013 r.
dot. sprzedaży nieruchomości w obrębie geodezyjnym Szczebrzeszyn, działka nr 35.
21. 21/2013 Informacja o wyniku przetargu z dnia 29.08.2013 r.
dot. sprzedaży nieruchomości niezabudowanych działki nr 629, 630, 631/2 poł. w obrębie Przedm. Błonie
22. 22/2013 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. I"Remont chodnika przy drodze powiatowej 3210L ul. Klukowskiego Błonie".
"Remont chodnika przy drodze powiatowej 3210L ul. Klukowskiego Błonie".
23. 23/2013 Informacja o wyniku przetargu, który odbył się w dniu 27.09.2013 r. /działka nr 1789 poł. w obrębie Przedmieście Błonie.
24. 24/2013 Informacja o wyniku przetargu, który odbył się w dniu 01.10.2013 r. /działka nr 1848 poł. w Szczebrzeszynie przy ul. Górnej.
25. 25/2013 Informacja o wyniku przetargu, który odbył się w dniu 08.10.2013 r. /działka 316/11 poł. w Szczebrzeszynie przy ul. Zwierzynieckiej 7.
26. 26/2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Nr sprawy: IBM.271.9.2013.
dot. zadania:Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej dla zadania p.n. Budowa zbiornika wodnego w dolinie rzeki Wieprz i Świnka w miejscowości Brody Małe, gmina Szczebrzeszyn. Nr ogłoszenia w
27. 27/2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Nr sprawy: IBM.271.11.2013.
dot. zadania: Odbiór , wywóz, utylizacja i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn od 01.01.2014 r do 31
28. 28/2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Nr sprawy: IBM.271.12.2013.
dot. zadania: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Szczebrzeszyn w roku 2014".

Ilość odwiedzin: 5011
Nazwa dokumentu: 2013
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
Osoba, która wytworzyła informację: Wojciech Kościk
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szczebrzeszyna
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Kościk
Data wytworzenia informacji: 2013-01-03 11:29:53
Data udostępnienia informacji: 2013-01-03 11:29:53
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-03 11:30:58

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...