logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
minusInformacje archiwalne
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Szczebrzeszyna
   minus Zastępca Burmistrza
   minus Sekretarz Miasta i Gminy
   minus Skarbnik
   plus Kadencja 2002-2018
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
minus Transmisje z Sesji Rady Miejskiej
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
 RODO
minus Klauzula Informacyjna
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w U.M. w Szczebrzeszynie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
plus Budżet
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus Energia słoneczna
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Maria Loc-Oczkoś

Uchwała Nr V/83/2003 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie powołania Sekretarza Miasta i Gminy Szczebrzeszyn. 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W SZCZEBRZESZYNIE
II. KIEROWNICTWO URZĘDU.

§ 9

1. Sekretarz Miasta i Gminy zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania urzędu, a w szczególności:

 1. Opracowuje projekty struktury organizacyjnej Urzędu,
 2. W uzgodnieniu z Burmistrzem opracowuje podział czynności dla poszczególnych stanowisk,
 3. Nadzoruje czas pracy i dyscyplinę pracy pracowników samorządowych,
 4. Dba o wygląd budynku Urzędu i jego otoczenie,
 5. Planuje koszty utrzymania Urzędu,
 6. Nadzoruje pod względem celowości i gospodarności wydawanie środków finansowych na materiały i urządzenia biurowe oraz mienie Urzędu,
 7. Nadzoruje przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej,
 8. Dba o stałe uzupełnianie zbiorów bibliotecznych Urzędu, a przede wszystkim aktów normatywnych,
 9. Nadzoruje kompletowanie dokumentacji Rady i Burmistrza, współpracuje z sołectwami i zapewnia udział pracownika Gminy w zebraniach wiejskich,
 10. Prowadzi rejestry umów, porozumień, zarządzeń Burmistrza,
 11. Przyjmuje pisma sądowe i prokuratorskie,
 12. Prowadzi nadzór i dokumentację nad osobami skazanymi i ukaranymi, które kierowane są do Urzędu w ramach kary ograniczenia wolności do odpracowania na rzecz prac społecznie użytecznych,
 13. Przyjmuje oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy (testament allograficzny),
 14. Koordynuje zadania związane z wyborami, referendami i spisami,
 15. Zamawia i rozprowadza wśród zainteresowanych pracowników czasopism i innych wydawnictw fachowych szczególnie o tematyce samorządowej,
 16. Wykonuje inne zadania zlecone przez Burmistrza.

2. Sekretarz sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą i realizacją zadań wykonywanych przez:

 1. Referat Spraw Obywatelskich,
 2. Referat Spraw Organizacyjno – Administracyjnych,
 3. Obsługę gospodarczą.

Ilość odwiedzin: 10359
Nazwa dokumentu: Sekretarz Miasta i Gminy
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
Osoba, która wytworzyła informację: Wojciech Kościk
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szczebrzeszyna
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Kościk
Data wytworzenia informacji: 2003-06-19 09:39:19
Data udostępnienia informacji: 2003-06-19 09:39:19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-24 11:10:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner