logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
minusInformacje archiwalne
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
minus Transmisje z Sesji Rady Miejskiej
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
 RODO
minus Klauzula Informacyjna
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w U.M. w Szczebrzeszynie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
plus Budżet
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus Energia słoneczna
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


W związku z zarządzonymi na dzień 9 października 20011r. wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP na terenie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn wyznaczony został 1 lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych i do głosowania korespondencyjnego – tj. lokal Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Urzędzie Miejskim.
Każdy niepełnosprawny wyborca wpisany do rejestru wyborców w mieście lub gminie Szczebrzeszyn na jego pisemny wniosek wniesiony do tut. Urzędu najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów może być dopisany do spisu wyborców w tym obwodzie głosowania.
Do dnia 29 września 20011r. uprawnieni wyborcy niepełnosprawni i wyborcy powyżej 75 lat mogą składać do tut. Urzędu wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
Wyborca niepełnosprawny może głosować przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a. Zamiar głosowania przy użyciu nakładek powinien być zgłoszony przez wyborcę do 14-tego dnia przed dniem wyborów do tut. Urzędu. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie.
Zamiar takiego głosowania powinien być zgłoszony przez wyborcę do tut. Urzędu do 21 dnia przed dniem wyborów tj. do 19 września 2011r.
Zgłoszenia mogą być dokonywane ustnie lub pisemnie.
Do zgłoszeń o których wyżej mowa wyborca niepełnosprawny dołącza kopię aktualnego orzeczenia o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

Szczegółowa procedura postępowania dotyczącego głosowania przez osoby niepełnosprawne zawarta jest w niżej podanej informacji Państwowej Komisji Wyborczej, która jest także dostępna na stronie internetowej PKW.

Burmistrz Szczebrzeszyna
/-/ Marian Mazur

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Ilość odwiedzin: 1898
Nazwa dokumentu: Informacja dla niepełnosprawnych wyborców z terenu Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
Osoba, która wytworzyła informację: Krystyna Dochalska
Osoba, która odpowiada za treść: Krystyna Dochalska
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Kościk
Data wytworzenia informacji: 2011-09-08 13:27:52
Data udostępnienia informacji: 2011-09-08 13:27:52
Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-08 13:37:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner