logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
plus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w U.M. w Szczebrzeszynie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Wyniki przetargów > wybierz rok > 2011

Spis dokumentów:
1. 1/2011 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - nr 24004-2011
Zakup i dostawa paliw dla potrzeb ZGKiM w Szczebrzeszynie. Nr ogłoszenia 24004-2011.
2. 2/2011 Informacja o wyniku przetargu, który odbył się 18.02.2011 r
dot. sprzedaży nieruchomości położonej w Szczebrzeszynie przy ul. Górnej /nr działki 1840/.
3. 3/2011 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty numer ogłoszenia 29759-2011.
Dot. "Dostawa materiałów budowlanych dla potrzeb ZGKiM w Szczebrzeszynie. Nr ogłoszenia 29759-2011."
4. 4/2011 Informacja o wyniku IBM.7021.1.14.2011
dot. zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków należących do osób fizycznych".
5. 5/2011 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty IBM.271.2.2011
"Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Szczebrzeszyn oraz jednostek organizacyjnych Gminy Szczebrzeszyn".
6. 6/2011 Rozstrzygnięcie konkursu na realizacje zadań publicznych na rok 2011
7. 7/2011 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty /IBM.271.3.2011/
Dotyczy realizacji projektu: "Uzupełnienie Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Szczebrzeszyn".
8. 8/2011 Informacja o wyniku przetargu, który odbył się 22.07.2011 - nr działki 207/19
dot. przetargu który odbył się 22.07.2011 - nr działki w ewidencji gruntów 207/19 położonej w Przedmieściu Zamojskim
9. 9/2011 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty . Znak sprawy IBM.271.4.2011
dotyczy przetargu: Budowa placu zabaw przy szkole Podstawowej nr 1 w Szczebrzeszynie w ramach programu "Radosna Szkoła".
10. 10/2011 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: OPS.271.1.2011
dot. postępowania: Przeprowadzenie działań edukacyjno-społecznych dla projektu systemowego "Nie wszystko stracone-przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób długotrwale bezrobotnych"
11. 11/2011 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy IBM.271.5.2011
dot. zadania: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, programów multimedialnych ...
12. 12/2011 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy IBM.271.6.2011
dot. zadania: Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie gminy Szczebrzeszyn w roku szkolnym 2011/2012.
13. 13/2011 Informacja o wyniku przetargu /Zamojska 166/ Znak: RG.6840.10.2011
14. 14/2011 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniej oferty /276988-2011/
dot. Dostawa kruszywa z przeznaczeniem na remont drogi gminnej. Nr ogłoszenia w BZP: 276988-2011
15. 15/2011 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy IBM.271.7.2011
dot. zadania: Remont i docieplenie (termomodernizacja) Szkoły Podstawowej w Bodaczowie.
16. 16/2011 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy IBM.271.8.2011
dot. zadania: Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz sfinansowanie części deficytu budżetowe

Ilość odwiedzin: 4017
Nazwa dokumentu: 2011
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
Osoba, która wytworzyła informację: Wojciech Kościk
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szczebrzeszyna
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Kościk
Data wytworzenia informacji: 2011-02-17 14:47:08
Data udostępnienia informacji: 2011-02-17 14:47:08
Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-17 14:47:45

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...