logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
plus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w U.M. w Szczebrzeszynie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Wyniki przetargów > wybierz rok > 2010

Spis dokumentów:
1. 1/2010 Informacja o wyniku przetargu, który odbył się 12.02.2010 r.
dot. sprzedaży nieruchomości nr 1847 położonej w Szczebrzeszynie przy ul. Frampolskiej.
2. 2/2010 Rozstrzygnięcie konkursu z dn. 20.01.2010
Konkurs ogłoszony przez Burmistrza Szczebrzeszyna dot. realizacji zadań publicznych na rok 2010.
3. 3/2010 Informacja o wyniku przetargu:"Zakup i dostawa paliwa dla potrzeb ZGKiM w Szczebrzeszynie".
4. 4/2010 Wynik przetargu z dnia 2010-03-05 ZGKiM w Szczebrzeszynie
Dotyczy: Monitoring składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne oraz badanie ścieków i fizykochemiczne i bakteriologiczne badanie wody".
5. 5/2010 Informacja o wyniku przetargu z dnia 24.02.2010 r.
Dotyczy sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kolonia Niedzieliska oznaczonej w ewidencji gruntów nr 478/1 o pow. 8317 m2.
6. 6/2010 Informacja o wyniku przetargu, który obył się 2010-03-02. Znak: RG. 7224-1/6/10.
dot. sprzedaży nieruchomości nr 1835 położonej w Szczebrzeszynie przy ul. M. Konopnickiej.
7. 7/2010 Informacja o wyniku przetargu, który obył się 2010-03-02. Znak: RG. 7224-1/6/10.
dot. sprzedaży nieruchomości nr 1836 położonej w Szczebrzeszynie przy ul. M.Konopnickiej.
8. 8/2010 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Znak:IBM.341-1/2010
Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Nr sprawy:IBM.341-1/2010. Nazwa zadania :„Przebudowa drogi gminnej nr 110353L w miejscowości Bodaczów gmina Szczebrzeszyn”.
9. 9/2010 Rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom...
10. 10/2010 Wynik przetargu, który odbył się 30 marca 2010 r. Znak RG-7224-1/9/10
dot. sprzedaży nieruchomości poł. przy ul. Górnej w Szczebrzeszynie, nr działki 1842.
11. 11/2010 Informacja o wyniku przetargu, który odbył się 16.04.2010 r. Znak RG. 7224-1/14/10
dot. /sprzedaży nieruchomości poł. w Klemensowie ul. Parkowa 26/.
12. 12/2010 Informacja o wyniku przetargu, który odbył się 16.04.2010 r. Znak RG. 7224-1/15/10
dot. /sprzedaż nieruchomości, poł. w Klemensowie, ul. Spacerowa 4/
13. 13/2010 Zawiadomienie /ogłoszenie/ o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak IBM.341-2/2010.
dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego : Nr sprawy: IBM.341-2/2010. Nazwa zadania :„Z kulturalną wizytą w chrząszczowym grodzie– zakup i dostawa wyposażenia”.
14. 14/2010 Zawiadomienie /ogłoszenie/ o wyborze najkorzystniejszej oferty. ZGKiM 18/2010
dot. przetargu nr 18/2010 "Dostawa materiałów budowlanych dla potrzeb ZGKiM w Szczebrzeszynie w 2010 roku".
15. 15/2010 Zawiadomienie /ogłoszenie/ o wyborze najkorzystniejszej oferty. IBM.341-3/2010
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Nr sprawy IBM.341-3/2010. Nazwa zadania: "Przebudowa z rozbudową stadionu sportowego w Szczebrzeszynie".
16. 16/2010 Zawiadomienie /ogłoszenie/ o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak:IBM.341-4/2010
dot. zadania: „Zaprojektowanie i budowa bezprzewodowej sieci szerokopasmowej, zaprojektowanie i wykonanie portalu internetowego oraz dostawa i montaż infomatów". Nr sprawy:IBM.341-4/2010.
17. 17/2010 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak:IBM.341-5/2010
Dot. zadania: Dowóz uczniów do szkól w roku szkolnym 2010/2011".
18. 18/2010 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak:IBM.341-6/2010
dot. zadania: "Remont ulicy cmentarnej w Szczebrzeszynie".
19. 20/2010 Informacja o wyniku przetargu, który obył się 2010-09-07. Znak: RG. 7224-1/29/10.
dot. sprzedaży nieruchomości położonej w Szczebrzeszynie przy ul. M.Konopnickiej i ul. Złotej.
20. 21/2010 Informacja o wyniku przetargu SPN.204-1/2010
dot. zadania: "Dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2010/2011 do kotłowni Szkoły Podstawowej w Niedzieliskach".
21. 22/2010 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. SP1 204-1/2010.
dot.: Roboty remontowe sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 1 w Szczebrzeszynie. Nr sprawy: SP1 204-1/2010.
22. 23/2010 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Nr sprawy IBM.341-8/2010.
dot. przetargu: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1500 000 PLN. Nr ogłoszenia 356306-2010.
23. 24/2010 Informacja o wyniku przetargu z dnia 29.10.2010 r.
sprzedaż nieruchomości położonej w Klemensowie przy ul. Parkowej 28 /działa nr 219/.

Ilość odwiedzin: 4562
Nazwa dokumentu: 2010
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
Osoba, która wytworzyła informację: Wojciech Kościk
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szczebrzeszyna
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Kościk
Data wytworzenia informacji: 2010-02-24 15:02:09
Data udostępnienia informacji: 2010-02-24 15:02:09
Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-24 15:03:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...