logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
minusInformacje archiwalne
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
minus Transmisje z Sesji Rady Miejskiej
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
 RODO
minus Klauzula Informacyjna
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
minus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
   minus Sprawy załatwiane przez Referat Oświaty
   minus Sprawy załatwiane przez Urząd Stanu Cywilnego
   minus Sprawy załatwiane przez Referat Spraw Org.-Administracyjnych
   minus Sprawy załatwiane przez Referat Spraw Obywatelskich
   minus Sprawy załatwiane przez Referat Rozwoju Gospodarczego/Ochrona Środowiska
   minus Sprawy załatwiane przez Referat Podatkowy
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w U.M. w Szczebrzeszynie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
plus Budżet
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus Energia słoneczna
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Kata informacyjna SO-01 Uznanie żołnierza lub poborowego za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny
Kata informacyjna SO-02 Uznanie żołnierza lub poborowego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
Kata informacyjna SO-03 Uznanie żołnierza lub poborowego z kartą powołania za żołnierza samotnego
Kata informacyjna SO-04 Zameldowanie na pobyt stały
Kata informacyjna SO-05 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały
Kata informacyjna SO-06 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy ponad 3 miesiące
Kata informacyjna SO-07 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy do 3 miesięcy
Kata informacyjna SO-08 Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące
Kata informacyjna SO-09 Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
Kata informacyjna SO-10 Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego
Kata informacyjna SO-11 Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego
Kata informacyjna SO-12 Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące
Kata informacyjna SO-13 Udzielenie informacji adresowych o osobach zameldowanych na terenie  Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
Kata informacyjna SO-14 Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności /o zameldowaniu na terenie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn/
Kata informacyjna SO-15 Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały i czasowy
Kata informacyjna SO-16 Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

Wniosek F01/SO

Oświadczenie F02/SO
Oświadczenie F03/SO
Wniosek F04/SO
Oświadczenie F05/SO
Wniosek F-6/SO

Wniosek F-7/SO
Wniosek F-8/SO
Wniosek F-9/SO
Wniosek F-10/SO
Wniosek F-11/SO
Wniosek F-12/SO
Wniosek F-13/SO

Ilość odwiedzin: 7662
Nazwa dokumentu: Sprawy załatwiane przez Referat Spraw Obywatelskich
Skrócony opis: Meldunki, dowody, poborowi
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Łaszkiewicz, inspektor
Osoba, która odpowiada za treść: Mirosława Sawic, kierownik referatu
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Kościk
Data wytworzenia informacji: 2008-08-19 12:17:46
Data udostępnienia informacji: 2008-08-19 12:17:46
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-10 10:11:10

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner