logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
minusInformacje archiwalne
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
minus Transmisje z Sesji Rady Miejskiej
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
 RODO
minus Klauzula Informacyjna
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w U.M. w Szczebrzeszynie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
plus Budżet
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus Energia słoneczna
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W SZCZEBRZESZYNIE

§ 17
Do zakresu działania Referatu Spraw Obywatelskich należy w szczególności:
1. W zakresie ewidencji ludności;

 1. Przygotowywanie decyzji w sprawach meldunkowych,
 2. Przesyłanie dyrektorom szkół i przedszkoli informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci w wieku od 6 do 16 lat,
 3. Wydawanie zaświadczeń w sprawach meldunkowych,
 4. Sporządzanie spisów wyborców w wyborach do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, Rady Gminy, Izby Rolniczej oraz w celu przeprowadzenia referendum,
 5. Prowadzenie spraw statystycznych,
 6. Prowadzenie rejestru wyborców.
 7. Czynności związane z zameldowaniem i wymeldowaniem ludności
 8. Przygotowywanie decyzji o zezwoleniu bądź o zakazie odbycia zgromadzenia i przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach i imprezach masowych,
 9. Udzielanie zezwoleń na przeprowadzenie i nadzorowanie zbiórek publicznych,
 10. Organizacja współpracy z organami sprawiedliwości i ścigania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 11. Przyjmowanie zawiadomień o imprezach odbywających się poza stałą siedzibą albo w sposób objazdowy oraz przygotowanie decyzji w tym zakresie.

2. W zakresie spraw wojskowych i ochrony informacji niejawnych:

 1.  Przygotowywanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny,
 2. Aktualizacja planu operacyjnego funkcjonowania miasta i gminy Szczebrzeszyn w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i wojny,
 3. Realizowanie zadań związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi i administracją rządową,
 4. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem poboru,
 5. Wydawanie zaświadczeń w sprawie powszechnego obowiązku obrony,
 6. Aktualizacja planu akcji kurierskiej,
 7. Prowadzenie tajnej kancelarii i spraw związanych z ochroną informacji niejawnych,  

3. W zakresie zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony p.poż.:

 1. Tworzenie formacji obrony cywilnej,
 2. Udział w miesięcznych treningach prowadzonych przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego dla formacji OC,
 3. Aktualizacja planu OC,
 4. Gospodarowanie sprzętem obrony cywilnej na terenie gminy,
 5. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem miejsko-gminnego zespołu reagowania kryzysowego,
 6. Opracowanie i aktualizacja planu reagowania kryzysowego,
 7. Prowadzenie spraw związanych z OSP. 

 4. W zakresie dowodów osobistych:

 1. Przyjmowanie i przekazywanie wniosków o wydanie dowodu osobistego,
 2. Wydawanie dowodów osobistych,
 3. Prowadzenie rejestru wydanych i utraconych dowodów osobistych,
 4. Wydawanie zaświadczeń w sprawach dowodów osobistych,
 5. Prowadzenie archiwum dowodów osobistych,
 6. Prowadzenie spraw związanych z pobieraniem i rozliczaniem dokumentów
 7. Stwierdzających tożsamość i wydawanie tych dokumentów,
 8. Zakładanie kopert osobowych.

5. Referat przy oznakowaniu używa symbolu

Ilość odwiedzin: 4495
Nazwa dokumentu: Referat Spraw Obywatelskich
Osoba, która odpowiada za treść: Sekretarz Miasta i Gminy
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Kościk
Data wytworzenia informacji: 2006-09-15 11:53:39
Data udostępnienia informacji: 2006-09-15 11:53:39
Data ostatniej aktualizacji: 2006-09-15 12:13:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner