logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
minus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Szczebrzeszyna
   minus Zastępca Burmistrza
   minus Sekretarz Miasta i Gminy
   minus Skarbnik
   plus Kadencja 2002-2018
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w U.M. w Szczebrzeszynie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


mgr Joanna Cioś

Uchwała Nr VI/44/2003 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Szczebrzeszyn

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W SZCZEBRZESZYNIE
III. ZAKRES DZIAŁANIA I KOMPETENCJE KIEROWNICTWA ORGANIZACYJNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU.

§ 9
Skarbnik wykonuje zadania związane z planowaniem i realizacją budżetu Gminy oraz prowadzi gospodarkę finansową Gminy a w szczególności:

 1. Przygotowuje uchwały budżetowe,
 2. Analizuje budżet i bieżąco informuje Burmistrza o jego realizacji oraz wnioskuje w sprawie zmian w budżecie,
 3. Sprawuje wewnętrzną kontrolę finansową i czuwa nad organizacją obiegu dokumentów finansowych,
 4. Sporządza sprawozdania finansowe oraz informacje opisowe z realizacji budżetu Gminy
 5. Udziela bądź odmawia kontrasygnaty czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań finansowych,
 6. Kontroluje gospodarkę finansową jednostek organizacyjnych Gminy,
 7. Opracowuje regulamin wewnętrznej kontroli finansowej Gminy,
 8. Organizuje rozliczenia z osiedlami i sołectwami,
 9. Prowadzi kontrolę nad prawidłowością wykorzystania środków finansowych przekazanych przez organy Gminy jednostkom pozarządowym,
 10. Zapewnia prawidłowe prowadzenie księgowości i ewidencji majątku Gminy,
 11. Wypełnia obowiązki wynikające z przepisów prawnych dotyczących Gospodarki finansowej Gminy,
 12. Wykonuje inne zadania zlecone przez Burmistrza,
 13. Skarbnik sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą i realizacją zadań wykonywanych przez:
  a) Referat Finansowy,
  b) Referat Podatkowy.

Osoba, która odpowiada za treść: Sekretarz Miasta i Gminy
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Kościk
Data wytworzenia informacji: 2006-09-15 12:59:33
Data udostępnienia informacji: 2006-09-15 12:59:33
Data ostatniej aktualizacji: 2006-09-18 12:47:45

Wersja do wydruku...